Monday, 19 July 2010

Demo: hoa hồng bằng rau câu

I. Dùng khuôn rau câu nổi của VN

Cần nói rõ: tuy là khuôn của VN nhưng không phải là khuôn làm hoa hồng nhé. Mình chỉ xử dụng mấy cái chung của bất cứ khuôn rau câu nổi nào. Không phải khuôn làm hoa hồng.

Chọn ra 3 cái chung có 3 độ loe khác nhau để làm 3 vòng của cánh hoa. (Nếu làm hoa còn nụ thì chỉ cần 1 vòng; hoa hé nụ thì 2 vòng; hoa nở bung -fully bloom- thì 3 vòng).
Image Hosted by ImageShack.us

1. Cắt những khoanh rau câu tròn để làm cánh hoa.

2. Để làm lớp hoa trong cùng, mình sẽ cần 2 cánh hoa; vành thứ 2: 4-6 cánh; vành 3: 5-8 cánh. Xếp cánh hoa vô khuôn.
Image Hosted by ImageShack.us

3. Đổ 1 tí rau câu trong vô khuôn 1 để dán cánh hoa. Rau câu đông lại thì gỡ ra.
Image Hosted by ImageShack.us

4. Xếp vành hoa này vô khuôn giữa.
Image Hosted by ImageShack.us

4a (optional) Nếu thấy vành 1 cao quá thì lấy ra cắt bớt cho cân đối.
Image Hosted by ImageShack.us

5. Chế rau câu trong vô khuôn 2 để dán cánh hoa.
Image Hosted by ImageShack.us

6. Lặp lại steps 4 & 5 cho vành hoa ngoài cùng.
Image Hosted by ImageShack.us

7. Ta dahhhhhhhhh! Xong 1 bông hoa!
Image Hosted by ImageShack.us

II. Dùng khuôn tự chế:
Mình có thể lấy đồ dùng trong nhà để làm khuôn, miễn là miệng của "khuôn" có độ loe theo ý mình muốn. Nếu không, mình sẽ tự chế "khuôn" theo cách sau đây.

Làm khuôn 1:
Cắt 1 miếng giấy foil khoảng 1 in X 2 in, quấn vô ngón tay trỏ
Image Hosted by ImageShack.us

Làm khuôn 2 (vành giữa):
a. Cắt miếng giấy foil 2in X 2in. Xếp lại làm 4, cắt bớt các góc để có hình tròn.
Image Hosted by ImageShack.us

b. Cuốn thành hình cái phễu có miệng rộng hơn khuôn 1.

c. Ấn cho đáy khuôn bằng ra để khuôn đứng vững.
Image Hosted by ImageShack.us

Làm khuôn 3 (vành ngoài)
a. Lặp lại như khuôn 2.
b. Cuốn thành hình cái phễu có miệng rộng hơn khuôn 2.
c. Lặp lại như khuôn 2.

Đây là 3 cái khuôn đã làm xong.
Image Hosted by ImageShack.us

Bây giờ mình sẽ làm hoa y như các bước ở trước (dùng khuôn rau câu nổi của VN).
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Nó đây!
Image Hosted by ImageShack.us

Note: Làm hoa bằng khuôn tự chế như vậy thì mất công chuẩn bị khuôn. Tuy nhiên, ưu điểm của cách này là mình control được độ loe của cánh hoa. Mấy sis coi 2 cái bông sau đây, 1 cái làm bằng khuôn giấy foil tự chế & 1 cái bằng khuôn rau câu của VN. Cái đẹp hơn là làm từ khuôn giấy foil tự chế đó. :)
Image Hosted by ImageShack.us